Cần Làm Hàng Rào Hộ Lan, Đường Gom Tại Đường Xương Giang, Bắc Giang

Chiều dài tiêu chuẩn thông thường của bước cột bán hộ lan lan tôn lượn sóng, tấm sóng là: 2320mm; 3320mm; 4320mm; 6320mm.
Sign In or Register to comment.