Hộ Lan Mềm, Thi Công Hộ Lan Mềm, Sản Xuất Hộ Lan Mềm

sản xuất hộ lan lan tôn lượn sóng và các chi tiết đều được tạo màng phủ chống rỉ bằng mạ kẽm điện phân dày Min 0,2 µm hoặc mạ kẽm nóng dày Min 55µm.
Sign In or Register to comment.