Công Ty Ống Thép Chuyên Nghiệp Tại VN

Chỉ tính riêng bộ đôi FLC, ROS đã có giá trị giao dịch lên tới 1.020 tỷ đồng, tương đương 1/5 giá trị giao dịch trên toàn thị trường. Also visit my homepage mạ kẽm nhúng nóng

Comments

Sign In or Register to comment.