Hệ Thống Truyền Thông Quang Học Dùng Bộ Ghép Nhiều Bước Sóng WDM

Để bù tán sắc phân cực mode có nhiều kỹ thuật đã được phát triển có thể phân chia thành kỹ thuật bù PMD quang và bù PMD điện. Feel free to surf to my site bậc thang grating
Sign In or Register to comment.